Väl genomtänkt arbetsmetod

Analys

 • Informationsfullmakt

 • Nulägesanalys

 • Behovsanalys, Policy

 • Riskanalys

 • Sparhorisont

 • Kundens önskemål

 • Dokumentation

Upphandling

 • Underlag för upphandling

 • Sammanställning

 • Utskick till leverantörer

 • Inhämtande av offerter

Utvärdering

 • Sammanställa och utvärdera offerter

 • Villkor - skillnader

 • Kostnader, avgifter, flytträtt

 • Kontroll mot underlag

 • Försäkringsskyddet, avvikelser

 • Leverantörsanalys

Presentation

 • Sammanställning

 • Teckningsregler

 • Flytträtt, kostnader

 • Rekommendation och  förslag på förbättringar

 • Beslut

 • Dokumentation

Genomförandet

 • Leverantörskontakt

 • Förmedlingsfullmakt

 • Ansökningar

 • Placera försäkringar

 • Uppföljning

 • Registrering av kundportal

Årsgenomgång

 • Anpassning av policy

 • Förändringar

 • Utbildning/Information

 • Av och påanmälan

 • Skadehantering

 • Individuell rådgivning

© Lifestyle Capital Sverige AB 2018 -  All rights reserved. 

© 2018 Designed by Weblify
Sveriges modernaste webbyrå www.weblify.se