Analys

Informationsfullmakt

Nulägesanalys

Behovsanalys, Policy

Riskanalys

Sparhorisont

Kundens önskemål

Dokumentation

Utvärdering

Sammanställa och utvärdera offerter

Villkor - skillnader

Kostnader, avgifter, flytträtt

Kontroll mot underlag

Försäkringsskyddet, avvikelser

Leverantörsanalys

Upphandling

Underlag för upphandling

Sammanställning

Utskick till leverantörer

Inhämtande av offerter

Presentation

Sammanställning

Teckningsregler

Flytträtt, kostnader

Rekommendation och förslag på förbättringar

Beslut

Dokumentation

Genomförandet

Leverantörskontakt

Förmedlingsfullmakt

Ansökningar

Placera försäkringar

Uppföljning

Registrering av kundportal

Årsgenomgång

Anpassning av policy

Förändringar

Utbildning/Information

Av och påanmälan

Skadehantering

Individuell rådgivning

Presentation

© Lifestyle Capital Sverige AB 2020 -  All rights reserved.