Välkommen till Mina sidor

Logga in med Mobilt BankId

Med Lifestyle Online får du en bra överblick 24/7 av ditt försäkringsskydd, sparande samt dina totala innehav i fonder, aktier och andra tillgångar.

bankid-2021

Behöver du hjälp eller har andra frågor angående våronlinetjänst, vänligen kontakta oss via mail info@lifestylecapital.se eller telefon +46 8 677 78 00