Kundwebb Login

I kundwebben sammanställer vi alla dina pensioner, försäkringar, fonder och övriga tillgångar på ett lättförståeligt och överskådligt sätt.

 

Du får en bra överblick över ditt försäkringsskydd, ditt sparande, dina pensions- och försäkringspremier samt dina totala innehav i fonder, aktier och andra tillgångar. 

Vi använder oss av marknadens modernaste system (LEO) för tjänster kring liv, fond -och sak-försäkringar.

LEO är utvecklat av Jaycom.

Kapitalplaceringstjänsten

I Kapitalplaceringstjänsten sammanställer vi alla dina placerade tillgångar, försäkringar, fonder och övriga tillgångar på ett lättförståeligt och överskådligt sätt.

Vi använder oss av marknadens modernaste system (LEO) för tjänster kring liv, fond -och sak-försäkringar. 

LEO är utvecklat av Jaycom.

© Lifestyle Capital Sverige AB 2020 -  All rights reserved.