GE DITT KAPITAL RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT VÄXA

Ge ditt kapital rätt
förutsättningar för att växa

Finansiell rådgivning åt företag och privatpersoner

Tjänster

finansiell rapport digital surfplatta

Förmögenhetsförvaltning

Det är ett stort ansvar att förvalta en investeringsportfölj och utveckla en investeringsplan för att…

bild av en äldre

Pensionsrådgivning

Är ditt företag i behov av att se över nuvarande pensions och försäkringsupplägg…

bild av en äldre

Utbetalningsrådgivning

Vi samlar in information om ditt totala pensionsengagemang och tar fram ett underlag som på ett…

picture of a businessman

Pension & arbetsrätt

Vi kan i samarbete med en arbetsrättskonsult erbjuda kvalificerade tjänster inom…

OM OSS

Vi på Lifestyle Capital Sverige AB arbetar med finansiell rådgivning för privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser och föreningar.
Hos oss är kunden vårt självklara fokus och utifrån varje enskilt möte skapar vi individuellt hållbara- och anpassade råd med långsiktighet, avkastning och trygghet som ledord och alltid med utgångspunkt av dina behov och specifika önskemål.

Finansiell rådgivning handlar om att se till varje individs unika situation. Hos oss får du en personlig rådgivare som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande.

Lifestyle Capital Sverige AB har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Våra rådgivare är certifierade enligt InsureSec AB och SwedSec Licensering AB och uppfyller därmed kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd avseende finansiell rådgivning till konsumenter (FFFS 2004:4).

MEDLEMSORGANISATIONER

Lifestyle Capital Sverige AB ingår i förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Lifestyle Capital Sverige AB är medlemmar i SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening). Sfm är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder.

Lifestyle Capital Sverige AB är registrerade hos InsureSec. Insuresec är ett förmedlarregister som samlar försäkringsförmedlare som förbundit sig att följa lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. Detta för att styrka att våra förmedlare besitter relevant kunskap och erfarenhet.

Lifestyle Capital Sverige AB´s rådgivare är Swedsec licensierade. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

tydlig logotyp med
insuresec logotyp med
sfm logotyp med
swed sec logotyp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Lifestyle magazine

Sveriges mest exklusiva tidning är det självklara valet för dig som vill njuta av livet. I Lifestyle hittar Du intervjuer med normalt mycket svårfångade personligheter, tester av de mest omtalade restaurangerna, hotellen, bilarna, båtarna och självfallet det senaste inom mode, hälsa och skönhet, business, nöjesliv, inredning och design, konst, litteratur, IT och Hi-Fi.

Kontakta oss

//Elementor Form phone numeric