MER PENSION TILL MEDARBETARNA, LÄGRE KOSTNADER FÖR FÖRETAGET.

Det resulterar våra upphandlade försäkrings- och tjänstepensionsplaner i. 

Inom Tydliga har vi ett förvaltat kapital på över 50 miljarder kronor vilket ger oss god förhandlingsstyrka.

Den styrkan använder vi till att förhandla priser och förbättra villkor åt våra kunder.

Kostnader och avgifter är viktiga parametrar, både för individen och företaget. Vi vet också att dessa parametrar påverkar pensionen över tid. Men minst lika viktigt är att avkastningen är så hög som möjligt med hänsyn till den risk som tas.

För att detta skall vara möjligt måste erbjudandet var brett och flexibelt, det är här våra upphandlingar kommer in i bilden.

I våra upphandlingar har vi plockat ut de bästa erbjudandena från försäkringsbolag som är starka inom olika segment. På så sätt har vi skapat en heltäckande lösning med stor valfrihet och kraftigt förenklad administration för arbetsgivaren. Vi analyserar och förhandlar ständigt med nya försäkringsbolag. De som passerar nålsögat har ett bra erbjudande som sedan våra kunder har möjlighet att välja.

Upphandlingarna passar såväl stora som mindre bolag i alla branscher. Planerna täcker in alla typer av behov som företaget kan tänkas ha, vare sig det gäller vanlig tjänstepension, löne- eller bonusväxling samt chefspension.

  • Enklare och snabbare administration

  • Bra förmåner och villkor för medarbetaren

  • Lägre avgifter, vilket i slutänden ger mer pension åt individen

  • Personlig rådgivning som tar hänsyn till individens totala ekonomi

  • Ett av marknadens starkaste gruppförsäkringserbjudande

  • Hälsokoncept som ger lägre avgifter och premier för sjukförsäkring och premiebefrielse

© Lifestyle Capital Sverige AB 2018 -  All rights reserved. 

© 2018 Designed by Weblify
Sveriges modernaste webbyrå www.weblify.se